nginx ve Incapsula

nginx ve Incapsula CDN kullananlar, gelen IP’leri düzgün alabilmek için

# Incapsula
set_real_ip_from 199.83.128.0/21;
set_real_ip_from 198.143.32.0/19;
set_real_ip_from 149.126.72.0/21;
set_real_ip_from 103.28.248.0/22;
set_real_ip_from 185.11.124.0/22;
real_ip_header X-Forwarded-For;

kullanabilirler.

nginx üzerinde WordPress URL Rewrite (.htaccess)

nginz üzerinde WordPress çalıştırmak için aşağıdaki rewrite rule’ları kullanıyorum.

umarım işinize yarar.

    location / {

    #yoast seo pack icin
    rewrite ^/sitemap_index\.xml$ /index.php?sitemap=1 last;
    rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?\.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;

        if (!-f $request_filename){     
        set $rule_1 1$rule_1;
        }
        if (!-d $request_filename){     
        set $rule_1 2$rule_1;
        }
        if ($rule_1 = "21"){     
        rewrite /. /index.php last;
    } 
        try_files $uri $uri/ =404;
    }